Cam Thảo Can Khương Thang

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Thương hàn mạch phù, mồ hôi tự ra, tiểu tiện luôn, tâm phiền, hơi ghét lạnh, chân co rút.

Cam thảo 8g
Can khương 4g

Ghi Chú:
Sắc uống ấm