Bối Mẫu Thang

Tác Giả: Hứa Quốc Trinh

Chủ Trị:
Thanh phế, trừ đàm, giảm ho, trị chứng ho lâu ngày không khỏi

Bối mẫu 8g
Hạnh nhân 8g
Khoản đông hoa 6g
Tang bạch bì 8g
Ngũ vị tử 4g
Tri mẫu 4g
Cam thảo 4g
Sinh khương (gừng tươi) 3 lát

Ghi Chú:
Sắc uống