Bổ Phế Thang (補肺湯)

Tác Giả: Tiền Ất

Chủ Trị:
Bổ phế khí, trị phế hư, hơi thở ngắn, ra mồ hôi, ho

Nhân sâm 9g
Hoàng kỳ 24g
Ngũ vị tử 6g
Tang bạch bì 12g
Thục địa 24g
Tử uyển 9g

Ghi Chú:
Sắc uống