Bình Vị Tán 平胃散

ên Pinyin: Píng wèi sǎn
Tên Tiếng Hoa: 平胃散

Tác Giả: Cục Phương

Chủ Trị:
Ăn uống không tiêu, tích trệ, tiêu chảy, kiết lỵ, báng do khí trệ

Thương truật 300g
Hậu phác (chế gừng) 190g
Trần bì 190g
Trích cam thảo 120g

Ghi Chú:
Tán bột mỗi lần uống 8g hòa với nước sắc của Sinh khương 2 lát, Đại táo 2 quả, uống ấm