Bát Vị Thận Khí Hoàn 八味肾气丸

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Ôn bổ thận khí, trị thận khí bất túc, dương hỏa ở thận không đủ, lưng đau, thiếu hơi. Mạch ở bộ xích nhược, phù thũng, tiêu khát, tiêu chảy

Sinh địa 24g
Sơn dược 12g
Sơn thù du 12g
Bạch phục linh 9g
Trạch tả 9g
Đan bì 9g
Quế chi 4g
Hắc phụ tử 4g

Ghi Chú:
Tán bột làm hoàn. Ngày uống 8 đến 12g với nước muối loãng hoăc rượu