Bát Tiên Trường Thọ Hoàn

Tác Giả: Cung Đình Hiền

Chủ Trị:
Bổ thận âm, dưỡng phế, trị mồ hôi tự ra, gầy yếu, ho khan

Đơn bì 9g
Sơn dược 12g
Sơn thù 12g
Thục địa 24g
Phục linh 12g
Trạch tả 9g
Mạch môn 9g
Ngũ vị tử 6g

Chú thích: bài này còn có tên là Mạch Vị Địa Hoàng Hoàn

Ghi Chú:
Thục địa sắc lấy nước, các vị còn lại tán bột trộn với nước sắc Thục địa, mật ong làm hoàn bằng hạt ngô đồng, mỗi lần dùng 10-20g