Bán Hạ Hoàn

Tác Giả: Vương Hoài Ẩn

Chủ Trị:
Trị phụ nữ có thai bị nôn mửa quá nhiều

Bán hạ 10g
Can khương 20g
Nhân sâm 20g

Ghi Chú:
Tán bột trộn với nước sắc 20g Sinh địa làm hoàn to bằng hạt ngô. Uống ngày 3 lần, mỗi lần 3 viên