Bán Hạ Hậu Phác Thang 半夏厚朴汤

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Lý khí, giáng nghịch, hóa đờm, tán kết, trị chứng khí hạch, thất tình uất kết khiến cho đờm dãi kết lại, trong họng như có vật gì vướng, ngực đầy, bụng đầy, biếng ăn

Bán hạ chế 12g
Hậu phác 9g
Phục linh 12g
Tô diệp 6g
Gừng tươi 4 lát

Ghi Chú:
Sắc uống