Bạch Truật Phụ Tử Thang (白术附子汤)

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Thương hàn 8, 9 ngày, phong, thấp chọi nhau, mình mẩy nhức nhối khó chịu, không day trở được, không ói, không khát, mạch Phù, Hư mà Sác

Bạch truật 8g
Phụ tử 3g
Sinh khương 3 lát
Cam thảo 8g
Đại táo 6 quả (bổ ra)