Tác Giả: Dương Sĩ Doanh

Chủ Trị:
Sơ phong, thanh nhiệt, tuyên phế, bình suyễn, trị hen suyễn do cảm phong hàn

Ma hoàng  12g
Sinh khương 3 lát
Thạch cao 10g
Hạnh nhân 9g
Đại táo 2 quả
Cam thảo 3g

Ghi Chú:
Tán bột làm hoàn hoặc sắc uống.