Ma Tử Nhân Hoàn 麻子仁丸

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Nhuận trường, thông tiện, trị chứng táo bón do vị khí cường mà tỳ nhược yếu

Ma tử nhân 16g
Hạnh nhân 4g
Hậu phác 6g
Đại hoàng 4g
Chỉ thực 6g
Thược dược 6g

 

Giải thích bài thuốc:

Bài thuốc này làtừ bài Tiểu thừa khí thang gia Ma tử nhân, Hạnh nhân và Thược dược.

  • Ma tử nhân nhuận tràng thông tiện là chủ dược.
  • Hạnh nhân giáng khí nhuận tràng.
  • Thược dược dưỡng âm hòa can.
  • Chỉ thực tán kết.
  • Hậu phác tiêu thực.
  • Đại hoàng thông hạ.

Ghi Chú:
Tán bột làm hoàn uống ngày 8 – 12g