Giao ngải thang

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Bổ huyết, chỉ thống, chỉ huyết, an thai, trị có thai mà bị xuất huyết, rong kinh

A giao 8g
Ngải diệp 12g
Xuyên khung 8g
Cam thảo 8g
Bạch thược 16g
Thục địa 16g
Đương quy 12g

Ghi Chú:
Sắc uống,

Giải bài thuốc
Chủ phương trị chứng băng lậu và an thai cho phụ nữ. Quy, Địa, Khung, Thược là Tứ vật thang, công dụng bổ huyết điều kinh. Thược dược phối ngũ Cam thảo là Thược dược cam thảo thang, có công năng hóa cấp chỉ thống – A giao bổ huyết, chỉ huyết, Ngải diệp ôn noãn tử cung