Trang chủ Diễn đàn Nữ Khoa Nguyễn Thị Tâm Phản Hồi về: Nguyễn Thị Tâm

#949

huongphuduong
Quản lý

Chào Tâm:
Em thao mẫu hồ sơ bệnh án kê khai Thông tin đầy đủ khi đó anh mới chuẩn bệnh cho em được
Hồ sơ bệnh án, yêu cầu quý vị điền thông tin kê khai theo mẫu nếu muốn khám bệnh trên web.

HỒ SƠ BỆNH ÁN
1. LÝ LỊCH:
– Họ Tên:……………………………………………………………………….
– Tuổi…………………………………………………
– Nghề nghiệp ……………………………………………………………..
– Lập gia đình chưa ……………………………….
– Thành phố và quốc gia cư ngụ: ……………………………………………………………………………………………………
2. MÔ TẢ BỆNH LÝ ……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. CÁC YẾU TỐ, HỘI CHỨNG LIÊN QUAN
– Có đau đầu không ………………
– Vai Gáy ………………………
– Ngực sường …………………………
– Đại tiện: …………………………….
– Tiểu tiện: …………………………….
– Ăn uống: …………………………….
– NGỦ Ngon không:…………………………………………………
4. LƯỠI ( mô tả rêu lưỡi hiện tại )………………………………………………………………………
5. MẠCH: …………………………………………………………………………………………….
6. KINH NGUYỆT (nữ ngày kinh có đau bụng,đau ngực,lưng không, kinh màu gì,kéo dài mấy ngày)………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. MỘT SỐ LUU Ý KHÁC (đối với những bệnh lý đặt biệt) ………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHƯƠNG DƯỢC ? đã dùng thuốc đâu rồi )……………………………………………………………………….
HƯƠNG PHỤ ĐƯỜNG
Ngày……….Tháng ……….Năm 2019