Trang chủ Diễn đàn Nhi Khoa Mẫu Điền Thông Tin Bệnh Án ( Bắt Buộc ) Phản Hồi về: Mẫu Điền Thông Tin Bệnh Án ( Bắt Buộc )

#1000

Han Ha
Thành viên

Tên : lÊ Viết Anh
Giới Nam. Tuổi 04
Địa chỉ : Hoằng Hóa Thanh Hóa
Trẻ ở nhà hay ra mồ hôi trộm, nhất là ban đêm, chỉ hoạt động nhẹ là đã ra rất nhiều mồ hôi. Ăn ngủ đại tiểu tiện bình thường.