Bạch Biển Đậu

Vị thuốc: Bạch Biển Đậu
Tên khác: Đậu ván trắng, biển đậu, bạch đậu, đậu ván
Tên Latin: Semen lablab album
Tên Pinyin: Baibiandou
Tên tiếng Hoa: 白扁豆
Xuất xứ: Danh Y Biệt Lục

Tính vị: Vị ngọt, tính ôn
Quy kinh: Vào kinh tỳ, vị

Hoạt chất: Albumine, Lipid, Hydrate Carbure, Calcium, Phospho, sắt, Cyanhydride, Caseinase, hạt chứa 82,4% nước, 4,5% Protein, 0,1% Lipid, 10% Glucid, 1% chất vô cơ, 0,05% Ca, 0,06% P, 1,67mg Fe, 7,33- 10,26mg Vitamin C,Tryptophan, Arginin, Lysin, Tyrosin

Dược năng: Kiện tỳ, giải thử, hóa thấp

Liều Dùng: 8 – 20g

Chủ trị:
– Trị Tỳ Vị hư nhược, ăn uống không tiêu, tiêu chảy, bạch đới, bụng ngực đầy trướng. Bạch biển đậu sao có tác dụng kiện Tỳ, hóa thấp dùng trị Tỳ Vị hư yếu, bạch đới. Biển đậu vị ngọt hợp với Tỳ nên có chất bổ Tỳ, Tỳ có tính thích khí thơm, Biển đậu có khí thơm làm cho Tỳ khí được thư thái. Tỳ không ưa chất ướt, Biển đậu có khí ấm, hóa thấp làm cho Tỳ khô ráo, bởi thế mà lưu thông đường thủy đạo chữa được tả, lỵ, bạch đới

– Trị đại tiện lỏng, ói mửa do trúng thử mùa hè.

Kiêng kỵ:
Thương hàn do ngoại tà không dùng